Kalın Bağırsak Kanseri Nedir ?

Kalın bağırsak ince barsağın son kısmından itibaren anal kanala kadar uzanım göstermekte ve yaklaşık 1.5 m'lik kolon ile 15 cm'lik rektum olmak üzere iki kısmından oluşmaktadır. Kalın bağırsağın herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan kanserler kalın bağırsak kanseri olarak adlandırılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri endüstrileşmiş toplumlarda daha sık karşımıza çıkmaktadır. ABD’de kalın bağırsak kanseri erkeklerde prostat, akciğer, kadınlarda ise meme, akciğer kanserinden sonra 3. sıklıkla görülen kanserdir. ABD' de her yıl yaklaşık 150,000 hasta kalın bağırsak kanseri tanısı almaktadır. Yine ABD'de her yıl yaklaşık 50,000 kişi kalın bağırsak kanserine bağlı kaybedilmektedir. Diğer önemli veri bir kişide tüm yaşantısı boyunca kalın bağırsak kanseri gelişme riski %6'dır.