Kalın Bağırsak Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Robotik Yöntem Uygulanabilir mi?

Kalın bağırsağın ülseratif hastalık, divertiküler hastalık, sigmoid volvulus, prolapsus gibi begin veya neoplastik polipler, kanser gibi malign nedenlerle belli bir kısmı veya tamamı robotik yöntemle çıkarılabilir. Robotik yöntemle kalın bağırsak ameliyatı önemli robotik ameliytlardan olup, robotik cerrahi konusunda ileri bilgi ve tecrübeye sahip cerrahlar tarafından yapılması gereken işlemlerdir. Günümüzde robotik kalın bağırsak ameliyatı tüm dünyada kabul görmüş bir işlem olup, Fransa’da kalın bağırsak kanseri olan 3 hastadan birinin ameliyatı kapalı yöntemlerle gerçekleşmektedir. Özellikle kalın bağırsağın son kısmı olan rektum pelvis dediğimiz dar bir yapı içerisinde yer almaktadır. Robotik rektum kanseri ameliyatları robotik teknolojinin imkanlarından yoğun bir şekilde faydalandığımız ameliyatlardır.