Kalın Bağırsak Kanserinin Evreleri Var mıdır?

Kalın bağırsak kanserinde diğer tüm kanserlerde olduğu gibi evreleri vardır. Kalın bağırsak kanserinin evresi iki şekilde belirlenir. Birinci olarak ameliyat öncesi görüntüleme yöntemlerine gore hastalığın evresi belrlenir. İkinci olarak ve asıl geçerli olan çıkarılan tümörlü dokunun patolojik incelenmesine gore yapılmaktadır. Evrelendirmede 3 faktör araştırılır; bunlar tümörün çapı, lenf bezlerinin durumu ve uzak organ metastazıdır. Kalın bağırsak kanserleri bu değerlendirmelere göre Evre 1, Evre 2 Evre 3 ve Evre 4 olmak üzere 4 evreye ayrılmaktadır. Evre 1 erken evre kalın bağırsak kanserni, evre IV ise uzak organ metastazının olduğu ileri evre kalın bağırsak kanserini ifade eder.