Kalın Bağırsak Kanserinin Nedenleri Nelerdir ?

Kalın bağırsak kanseri %65-85 oranında sporadik yani rastlantısal, -30 oranında ailesel ve %5-7 oranında genetik nedenlere bağlı gelişir. Yaş önemli bir risk faktörü olup 10 kalın bağırsak kanserinin 9’u 50 yaş ve üzerindedir. Bir diğer önemli risk faktörü neoplastik polipler olup, bunlar tubüler, villöz, tubülo-villöz olmak üzere 3'e ayrılmaktadırlar. Örneğin 2 cm'den büyük villöz poliplerde kanser gelişme riski % 50 civarındadır. Genetik nedenler arasında FAP ve Lynch sendromu bulunmakta ve bu hastalarda kalın bağırsak kanseri gelişme oranı FAP için 0, Lynch sendromu için %80 civarındadır. Crohn ve ülseratif kolit gibi inflamatuar barsak hastalıkları da kalın bağırsak kanseri gelişiminde rol oynamaktadırlar. Kırmızı etin özellikle sosis benzeri işlenmiş etlerin aşırı tüketilmesi kalın bağırsak kanseri gelişimi için önemli iken, obezite, alkol ve sigara, tip 2 diyabet kalın bağırsak kanserleri için diğer risk faktörleridir.