Kolon ve rektum kanserinde robotik cerrahi

Kolon ve rektum kanserleri, onkolojik cerrahinin önemli uğraş alanlarından biridir. Bilindiği üzere kanser hücreleri kontrolsüz büyüme özelliği taşıyan, normal yaşam süreleri olmayan, invazyon ve metastaz kapasiteleri olan hücrelerdir. Bu nedenle kolon ve rectum kanserlerinde hastalığın seyrini belirleyen en önemli unsur, onkolojik prensiplere uygun ve zamanında yapılan cerrahi işlemlerdir. Robotik cerrahide kullanılan enstrümanların insan elinden çok daha ufak boyutlarda olması cerraha, ameliyatta eliyle ulaşamayacağı bölgelere rahatlıkla ulaşabilme imkanı sunar. Robotik cerrahi belirtilen avantajları sayesinde kolon ve rektumdaki tümörün tamamının temizlenmesinde kolaylık sağlarken, daha az kanama olması sebebi ile ameliyatlar daha güvenli yapılmaktadır. Ayrıca ameliyattaki kesilerin 1 cm’ den küçük olmasından dolayı hastalar çok daha kısa sürede iyileşmekte ve kısa sürede ayağa kalkarak sosyal yaşamlarına dönmektedirler. Özellikle makata yakın yerleşim gösteren rektum kanserlerinde, bazen makatın iptali söz konusu olabilmektedir. Robotik cerrahinin sunmuş olduğu avantajlar sayesinde rektumun çıkarılması sonrasında kalın bağırsağın makata bağlantısı sağlanabilmektedir.