Mide Kanseri

Tüm dünyada 4.sıklıkla görülen 2.sıklıkta ölüme sebep olan bir kanserdir.

Kore’de etkin ulusal tarama programları sayesinde erken evre mide kanseri sıklığında artış sayesinde 5-yıllık sağkalım oranları erken evre tümörlerde %90 civarındadır.

Ülkemiz için de hedef bu olmalıdır.

Risk faktörleri

Mide kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Mide kanseri için kabul gören risk faktörleri;

Yaş; Mide kanserli hastaların çoğu 60 yaş ve üzeri hastalardır.

Cinsiyet; Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür.

Irk: Asya ve Afrika toplumunda Batı toplumuna göre daha sık görülür.

Diyet;

Tütsülenmiş, tuza basılmış veya aşırı tuzlu yiyeceklerden zengin yiyecekleri yiyenlerde mide kanseri gelişme riski artmaktadır.

Buna karşın taze sebze meyve, yüksek doz C vitamin alımı, sarımsak, yeşil çay’ın mide kanseri için koruyucu etkileri vardır.

H. Pylori insanlarda mideye yerleşerek gastrit adı verilen kronik mide iltihabına yol açan bakteridir. H. Pylori gastriti dünyada ve ülkemizde son derece yaygındır.

H. Pylori gastriti hastaların en az üçte birinde hiçbir zaman belirti vermez ve önemli bir probleme yol açmaz. Diğer kişilerde ise mide ağrısı yanma, bulantı, kusma gibi bazı belirtilere ve ülserlere yol açabilir.

Mide kanseri oluşumunda H. Pylorinin rolünün olduğu ispatlanmıştır. Ancak H. Pylori gastriti olan hastaların büyük bir kısmında kanser gelişmez.

H. pylori gastriti bir bakteri enfeksiyonu olduğu için temel olarak antibiyotiklerle tedavi edilir. H. pylori’nin mideden yok edilmesini sağlayan tedaviler gastrit ve ülserin kalıcı olarak iyileşmesini sağlar. Ancak ülkemizde antibiyotikler bilinçsiz kullanıldığı için bakterilerde direnç oranları son derece yüksektir. İlaveten H. Pylori enfeksiyonu diğerlerine göre tedavisi daha zor bir enfeksiyondur.

Sigara; Sigara içenlerde içmeyenlere göre mide kanseri riski daha fazladır.

Bazı hastalıklar;

Kronik atrofik gastrit: Mide yüzeyinin uzun süreli iltihabı

Pernisiyöz anemi: Mideyi etkileyen ve vitamin B12 emilim bozukluğuna neden olan bir hastalık

Adenömatöz polipler ve ailesel polipler

A kan grubu

Mide kanserinin belirtileri nelerdir;

Mide kanseri genellikle sinsi bir hastalıktır. Karın bölgesinde belli belirsiz rahatsızlık ve ağrı en sık başlangıç belirtisidir. Hastalığın ileri dönemlerinde ise iştahsızlık, kilo kaybı, yutma güçlüğü (proksimal tümörler için), bulantı-kusma (distal tümörler için), midede dolgunluk ve şişkinlik şikayetleri ortaya çıkabilir.

Kanama sıklıkla gizli kanama şeklinde olup hastada anemi gelişmesine bağlı halsizlik, solukluk karşımıza çıkar. Karaciğerin büyümesi, karında sıvı (asit) toplanması sıklıkla hastalığın ileri olduğunu düşündürür.

Önemli olan genel şikayetleri midede kanser dışı birçok rahatsızlıkta örneğin ülser, gastrit gibi durumlarda da karşımıza çıkar. Bu yüzden bu şikayetleri olan özellikle ileri yaştaki hastaların hekime başvurmaları gerekir.

Tanı nasıl konulur

Mide kanserinin tanısı endoskopi ile konulur. Endoskopi ile midenin iç yüzeyi görülür, şüphli yerlerden varsa kitleden biyopsiler alınır. Endoskopik biyopsi ile mide kanseri olan hastaların %90’ından fazlasında tanı konulur. Tanı kesinleştikten sonra hastalığın evresini belirlemek için abdominal ultrasonografi bilgisayarlı tomografi, endo-ultrasonografi (EUS) yapılır.

MİDE CA. LOKALiZASYONU

Günümüzde distal mide kanserinin sıklığı azalırken ,proksimal mide tümörleri artmaya devam etmektedir.

Günümüzde mide kardia kanserleri tüm mide adenokanserlerinin %50'sine karşılık gelmektedir

• % 35 Antrum, pilor

• % 15 Korpus, fundus

• % 5 0 Kardia

Evreleme

Evre O: Kanser midenin sadece iç tabakasında yer alır.

Evre 1: Tümör submukozada

Evre II Submukozda 1-6 arasında LND +

Evre III Submukoza ve serozada 7-15 arası LND +

Evre IV uzak metastaz veya lokal ileri 15’ten fazla LND +

Tedavisi

Tümor biyolojisi hakkındaki bilgilerimizde artmaya ve daha etkin yeni jenerasyon kemoterapötik ilaçlar kullanmamıza rağmen mide kanserindeki tek kür şansımız radikal cerrahi rezeksiyondur.