Mide Kanseri Tanısı Nasıl Konulur ?

Mide kanserinin tanısı endoskopi ile konulur. Endoskopi ile midenin iç yüzeyi görülür, şüpheli yerlerden varsa kitleden biyopsiler alınır. Günümüzde distal mide kanserinin sıklığı azalırken, proksimal mide tümörleri artmaya devam etmektedir. Mide kanserinin %50’si kardiyada, %35’i antrum ve pilorda, geri kalan ’i ise korpus ve fundusta yerleşim gösterir. Endoskopik biyopsi ile mide kanseri olan hastaların %90’ından fazlasında tanı konulur. Tanı kesinleştikten sonra hastalığın evresini belirlemek için abdominal ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, endoskopik ultrasonografi (EUS) yapılır.