Mide Kanserinde Cerrahi Tedavi Nasıl Uygulanır ?

Tümor biyolojisi hakkındaki bilgilerimizde artmaya ve daha etkin yeni jenerasyon kemoterapötik ilaçlar kullanmamıza rağmen mide kanserindeki tek kür şansımız radikal cerrahi rezeksiyondur. Radikal cerrahi olarak sıklıkla midenin tamamı, beraberinde bölgesel lenf bezlerini içerisine alan geniş rezeksiyonlar uygulanmaktadır. Son zamanlarda minimal invaziv cerrahideki ilerlemeler ve cerrahların bu alanda artan tecrübeleri sayesinde mide kanseri ameliyatları laparoskopik veya robotik yöntemlerle yapılabilmektedir.