Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahi Tedavinde Robotik Yöntemin Avantajları Nelerdir?

Pelvik organ prolapsusu cerrahi tedavisinde karından yaklaşımla uygulanan sakrum kemiğine tespit ameliyatları başarı oranları yüksek girişimlerdir. Tespit işlemlerinde kullanılan sentetik yamalar yani mesh’ler sayesinde pelvik organlardaki sarkmalar ortadan kalkmakta ve hastaların şikayetlerinde anlamlı düzelmeler olmaktadır.

Laparoskopik yöntem ideal yaklaşım olmakla beraber, dar ve kısıtlayıcı bir alan pelviste laparoskopik işlemler zorluk arz etmektedir. 3-boyutlu, yüksek çözünürlüğe sahip robotik kameralar ve daha ergonomik enstrumanlar ile yapılan robotik prolapsus ameliyatlarında, laparoskopik cerrahinin zorlukları ortadan kalkmaktadır. Özellikle prolapsus cerrahisinin önemli bir aşaması olan mesh tespitinde robotik kolların dikiş atma üstünlüğü işlemi kolaylaştırmaktadır.