Rektum Kanserinde Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Rektum kanserlerinde laparoskopik ameliyatlar açık ameliyatlara kıyasla daha üstün olmasına rağmen, hala açık cerrahi daha fazla uygulanmaktadır. Bunun nedeni rektum’un dar ve zor bir bölge olan pelvis’te yerleşim göstermesidir. Robotik cerrahi sayesinde bu alanda klasik laparoskopik cerrahinin karşılaştığı zorluklar aşılmaktadır.

Aşağı rektum kanserlerinde hastaları kalıcı torbaya maruz bırakmadan, ileri robotik prosedürler tecrübeli robotik cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Robotik cerrahini onkolojik sonuçları açık cerrahiye benzer şekilde etkin ve güvenlidir. Sonuçta rektum kanserinde robotik cerrahi önemli bir opsiyondur.