Robotik Cerrahi Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Robotik cerrahi ameliyatları genel anestezi altında uygulanmaktadır. Robotik kolların steril örtülerle örtülmesini takiben, hastanın karnı CO2 gazı ile şişirilir. Karın içerisine 3-boyutlu robotik kamera ve robotik portlar yerleştirilir. Docking işlemi, yani robotik kolları taşıyan kısmın ameliyat masasına konumlandırılması sonrası, uygulanacak cerrahi işleme göre farklı robotik enstrumanlar karın içerisine ilerletilir.

Tüm aşamalardan sonra cerrah konsol’a geçer, 3-boyutlu görüntü eşliğinde robotik kolları bilgisayar destekli olarak çalıştırarak, ameliyatın tüm aşamalarını buradan yürütür. Ameliyatın tamamlanmasının ardından robotik kollar ayrılır ve cihaz uzaklaştırılır.