Robotik Cerrahi Ameliyatları Nerelerde Yapılır?

Robotik cerrahi ameliyatları da Vinci Cerrahi Sistemi’ne sahip hastanelerde, robotik konsol cerrahı sertifikasına sahip cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde bu sisteme sahip 34 hastane bulunmaktadır. Ülkemizde uygulanan robotik ameliyatların en önemli kısmı Üroloji alanında yapılmakta olup, genel cerrahi alanında robotik ameliyatlar daha nadir uygulanmaktadır. Üroloji alanına kıyasla daha geniş bir uygulama imkanı olan genel cerrahi disiplininde robotik yöntemin daha az uygulanmasının, en önemli nedeni robotik cerrahi öğrenim sürecinin uzun olması, diğer bir neden ise maliyettir.