Robotik Cerrahi Nedir?

Robot, insanlar tarafından önceden programlanmış spesifik görevleri yerine getiren aletlerdir. Cerrahi robot ise tamamen cerrah tarafından kontrol edilen ve uygulanacak cerrahi işlemin performansını arttırmaya yarayan tıbbi cihazdır. Robotik cerrahi minimal invaziv cerrahi temeli ile uygulanan bir yöntemdir. Robotik cerrahide kullanılan enstrümanların 540 derece dönebilmesi ve farklı eksenlerde bilek hareketlerine sahip olması cerraha hareket özgürlüğü sağlamaktadır. Robotik enstrümanların insan elinden çok daha ufak boyutlarda olması cerraha, ameliyatta eliyle ulaşamayacağı bölgelere rahatlıkla ulaşabilme imkanı sunar. Üç boyutlu ve 12 kat büyütülerek elde edilen gerçek görüntü, laparoskopik cerrahinin en önemli sorunu olan derinlik hissi kaybını azaltmakta, cerraha hastanın içerisinde ameliyat yapıyor duygusu vermektedir. Robotik cerrahi belirtilen avantajları sayesinde özellikle kanser hastalarında tümörün tamamının temizlenmesinde kolaylık sağlarken, daha az kanama olması sebebi ile ameliyatlar daha güvenli yapılmaktadır. Ayrıca ameliyatın kapalı yöntem ile uygulanmasından dolayı daha az kesi uygulanmakta ve hastalara daha az yara izi ile kozmetik avantaj da sağlamaktadır. Yapılan kesilerin her biri 1 cm’ den küçük olmasından dolayı hastalar çok daha kısa sürede iyileşmekte ve kısa sürede ayağa kalkarak sosyal yaşamlarına dönmektedirler.