Robotik Tek Delikten (Single port) Safra Kesesi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Robotik tek delikten safra kesesi ameliyatı genel anestezi altında uygulanmaktadır. Göbek deliği içinden vertikal tek bir kesi sonrası özel bir port karın içerisine ilerletilir. Bu porttan normalden daha ince olan robotik kamera ve robotik kollar yerleştirilir.

Safra kesesi ameliyatı robotik yöntemle tamamlandıktan sonra, kese göbekten çıkarılır. Robotik tek port ameliyatı ortalama 50 dakika süren, bir gün hastanede yatış gerektiren bir işlemdir. İşlem sonrası göbek çukurunun içerisinde kalan insizyon izi hariç, bir iz bulunmaz.