Robotik Yöntemle Yapılan Ameliyatlar Güvenli midir?

Günümüze değin tüm dünyada 4 milyondan fazla insan robotik yöntemle başarılı bir şekilde ameliyat edilmişlerdir. Rakamsal verilerin bize sunduğu göstergeler bu yöntemin yıllar içerisinde hızla artıyor olmasıdır. Artık robotik cerrahi endüstriyel bir pazarlamadan ziyade, tıbbi üstünlükleri bilimsel kanıta dayalı ortaya konulan bir yöntemdir.

Robotik cerrahi için güvenlik hususunda, kullanılan tıbbi cihaz değil, kullanıcı yani robotik cerrah daha önem arz etmektedir. Robotik cerrahinin cerraha sunmuş olduğu yüksek teknolojik imkanlar cerrahın konforunu sağlarken, karşı taraftan cerraha birçok robotik ekipmanı uyumlu bir şekilde kullanma zorunluğu da getirmektedir. Sonuçta ameliyatı robot değil, açık ve laparoskopik cerrahi tecrübeleri ışığında robotik cerrahiyi benimseyen ve bunu başarıyla uygulayan robotik cerrah yapmaktadır.