Robotik Cerrahinin Hastaya Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Robotik cerrahi sayesinde bir santimetreden küçük kesilerden gerçekleşen operasyonlarda, ameliyat sonrası yaşanabilecek ağrılar büyük oranda azalmaktadır. Kesilerin küçük olması sayesinde hastalarda, daha az yara izi ile daha iyi kozmetik sonuçlar görülmektedir. Doku travmasının minimal olması ile robotik cerrahide daha az enfeksiyon oranları mevcuttur.

Minimum Kan Kaybı

Robotik cerrahide en ufak damarın bile 3 boyutlu görüntü ile büyütülmesi sayesinde kan kaybı büyük ölçüde azalmaktadır. Birçok robotik ameliyatta kan nakline ihtiyaç duyulmadan işlem tamamlanmaktadır.

Ameliyat Sonrası Günlük Yaşama Hızlı Dönüş

Robotik cerrahiyle yapılan ameliyatların sağladığı imkânlardan biri de hastaların hastanede kalma ve günlük hayata geçiş sürelerinin kısalmasıdır. Bu sayede robotik cerrahi sistemi sonrasında kemoterapi veya radyoterapi gereken hastalarda bu tedavilere daha erken başlayabilme imkanı sağlamaktadır.

Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli'nin www.obezitecerrahisi.info.tr sitesine buradan ulaşabilirsiniz...