top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıProf.Dr. Abdulkadir Bedirli

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASINDA YENİDEN KİLO ALMA SORUNU VE REVİZYONEL CERRAHİ

Güncelleme tarihi: 15 Haz 2023

Hürriyet Gazetesi


Aşırı kilo ve obezitenin getirmiş olduğu sağlık sorunlarına sahip kişiler için obezite cerrahisi, kilo verme çözümü için uzun dönemde en etkin tedavi yaklaşımıdır. Ancak obezite cerrahisinden birkaç yıl sonra kişi, yeniden kilo alma sorunu ile karşı karşıya gelebilir.


Hem eski hem yeni tüm obezite ameliyatları, kişinin gıdayı nasıl işlediğini değiştirmek için tasarlanmıştır. Tüm bu prosedürlerin kalıcı olması tasarlanmış olsa da, gerçekte uygulanan cerrahinin tüm etkileri kalıcı değildir. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, obezite sonrası revizyon operasyonları hakkında merak edilenleri anlattı.Gastrik Bant Revizyonu

Bant uygulaması sonrası revizyon gereksinimi teorik olarak bakıldığında en basit prosedürlerden bir tanesidir. Bunun nedeni; hastalarda, midede kesme, ince bağırsaklarda bypass gibi yer değiştirme yapılmadığı içindir. Gastrik bant sonrası yeniden kilo alımı olan bir hastanın iki seçeneği vardır. Bunlardan ilki bantın yenilenmesidir, ancak günümüzde pek tercih edilmemektedir. Diğer iki yöntem ise bantı çıkartıp, ameliyatı sleeve gastrektomi (tüp mide) veya gastrik bypass cerrahisine dönüştürmektir.


Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide Ameliyatı) Revizyonu

Sleeve gastrektomi sonrası revizyon gereksinimi iki nedenle ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, ameliyatta normalden fazla bir mide bırakılmasıdır. Diğer neden ise midenin zamanla genişleyebilme kapasitesine sahip olmasıdır. Sleeve gastrektomi sonrası yeniden kilo alımı olan bir hasta için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan ilki yeniden sleeve yapmak, diğeri ise gastrik bypass veya duodenal switch gibi diğer bir obezite ameliyatına dönüştürmektir.

Gastrik Bypass Cerrahisi Sonrası Revizyon

Gastrik bypass sonrası mide poşunun büyük bırakılmış olması veya poş genişlemeleri revizyon bakımından en zor durumdur. Poş ile ince bağırsak arasındaki ağızlaştırmadaki genişleme ise endoskopik skleroterapiler yardımıyla çözülebilir. Kısa bırakılan beslenme bacağının uzatılması da yine revizyon amaçlı uygulanabilecek işlemlerdir. Ancak ciddi bir kilo alımı ile karşı karşıya kaldığımızda revizyonel duodenal switch daha uygun bir yaklaşımdır.

Obezite Revizyonel Cerrahi Öncesi Önemli Adımlar

Revizyonel obezite cerrahisi, birincil obezite ameliyatlarından daha zor işlemlerdir. Birincil ameliyatta teknik yetersizlik mevcut ise, revizyon cerrahisinin daha tecrübeli cerrahlar tarafından yapılması daha uygundur. Revizyon cerrahisi öncesi detaylı bir epikriz raporuna ihtiyaç vardır. Hastanın geçirmiş olduğu obezite ameliyatı sonrası mevcut anatominin ortaya konması önemlidir. Bunun için hastalara baryumlu pasaj grafileri, bilgisayarlı tomografi ve endoskopik işlemler uygulanmalıdır. Hastanın yeme davranış ve alışkanlıkları rapor edilmeli, ameliyat öncesi detaylı laboratuar analizleri yapılmalıdır.


Hangi Revizyon Seçeneği Daha İyidir?

Hastanın yeniden kilo alma problemini ortadan kaldırmak için ideal bir revizyonel cerrahi belirleme hususunda kesin bir yaklaşım yoktur. Cerrah gerek hastaya uygulanan ilk obezite ameliyatının getirmiş olduğu anatomik durumu, gerekse uygulayacağı revizyonel cerrahinin hastaya getirebileceği sonuçları göz önünde bulundurarak karar vermelidir. Robotik cerrahi revizyonel obezite ameliyatlarında kolaylık sağlayabilmektedir. Robotik cerrahide kullanılan üç boyutlu kameranın 10-12 kat büyütme kapasitesi, robotik enstrümanların farklı eksenlerdeki yüksek hareket özgürlükleri, robotik cerrahideki derinlik hissindeki azalmalar, revizyonel obezite cerrahisinin başarısını arttırabilecek unsurlardır.


3 görüntüleme0 yorum