top of page

Robotik Kolon Kanseri Cerrahisi

Kalın bağırsak kanseri ve rektum kanseri robotik cerrahisi Prof. Dr. Abdülkadir Bedirli İzmir-Ankara.

Kalın Bağırsak Kanserlerinin Tedavisinde Robotik Cerrahinin Önemi

Kalın bağırsak ince bağırsağın son kısmından itibaren makata kadar uzanım göstermekte ve yaklaşık 1,5 metrelik kolon ile 15 cm’lik rektum olmak üzere iki kısmından oluşmaktadır.  Kalın bağırsağın herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan kanserler kalın bağırsak kanseri olarak adlandırılmaktadır. ABD’de kalın bağırsak kanseri erkeklerde prostat, akciğer, kadınlarda ise meme, akciğer kanserinden sonra 3. sıklıkla görülen kanserlerdir. ABD' de her yıl yaklaşık 150 000 hastaya kalın bağırsak kanseri tanısı konulmaktadır. Ülkemiz kanser verilerine baktığımızda coğrafi değişiklikler olmakla beraber kalın bağırsak kanseri en sık görülen ilk beş kanser arasında yer almaktadır.

Daha Fazla bilgi için tıkla!

Risk Faktörleri

Yaş önemli bir risk faktörü olup, 10 kalın bağırsak kanserinin 9’u 50 yaş ve üzeri karşımıza çıkmaktadır. Diyet diğer önemli bir risk faktörü olup, kırmızı etin aşırı tüketilmesi (Sığır, koyun, karaciğer), sosis benzeri işlenmiş etler, özellikle bu etlerin yüksek ısıda kızartılması ve ızgarası olumsuz etkilere sahiptir. Buna karşın, sebze, meyve ve kepekli tahılların tüketilmesi ise kalın bağırsak kanseri bakımından olumlu etkilere sahiptir. Obezite son derece önemli bir sağlık sorunu olup kalın bağırsak kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır. Bunların dışında; alkol ve sigara tüketimi, tip 2 diyabet hastalığı, ailede kalın bağırsak kanseri hikayesi olması, inflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn ve Ülseratif kolit) ve genetik sendromlar (FAP ve HNPCC) önemli risk faktörleridir. Daha Fazla bilgi için tıkla!

Hastaların Şikayetleri

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (ishal-kabızlık, büyük abdest yapma hissi ama yapamama), gaita kalibrasyonunda incelme ve rektal kanama hastaların önemli şikayetleridir. Ayrıca kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, karında şişkinlik hastaların diğer önemli başvuru şikayetlerindendir. Daha Fazla bilgi için tıkla!

Tanı Yöntemleri

Kalın bağırsak kanserlerinde kullanılan tanı yöntemleri, tam kan sayımı, büyük abdestte kan araştırılması, tümör belirteçleri, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografisi, baryumlu kolon grafisi ve kolonoskopidir. Ayrıca rektum kanserlerinde endorektal ultrasonografi lokal tutulumun derecesini belirlemek için önemlidir. Daha Fazla bilgi için tıkla!

Kalın Bağırsak Kanserinde Robotik Cerrahi

Kalın bağırsak kanseri, onkolojik cerrahinin önemli uğraş alanlarından biridir. Bilindiği üzere kanser hücreleri kontrolsüz büyüme özelliği taşıyan, normal yaşam süreleri olmayan, invazyon ve metastaz kapasiteleri olan hücrelerdir. Bu nedenle kalın bağırsak kanserinde hastalığın seyrini belirleyen en önemli unsur, onkolojik prensiplere uygun ve zamanında yapılan cerrahi işlemlerdir. Robot, insanlar tarafından önceden programlanmış spesifik görevleri yerine getiren aletlerdir. Cerrahi robot ise tamamen cerrah tarafından kontrol edilen ve uygulanacak cerrahi işlemin performansını arttırmaya yarayan tıbbi cihazdır. Robotik cerrahide kullanılan enstrümanların insan elinden çok daha ufak boyutlarda olması cerraha, ameliyatta eliyle ulaşamayacağı bölgelere rahatlıkla ulaşabilme imkânı sunar. Robotik cerrahi belirtilen avantajları sayesinde kalın bağırsak kanserinde tümörün tamamının temizlenmesinde kolaylık sağlarken, daha az kanama olması sebebi ile ameliyatlar daha güvenli yapılmaktadır. Ayrıca ameliyattaki kesilerin 1 cm’ den küçük olmasından dolayı hastalar çok daha kısa sürede iyileşmekte ve kısa sürede ayağa kalkarak sosyal yaşamlarına dönmektedirler.  Kalın bağırsağın son 15 cm’lik kısmında ortaya çıkan kanserler rektum kanserleri olarak adlandırılmaktadır. Rektum, pelvis dediğimiz dar bir yapının içerisinde yer almakta ve bu nedenle rektum kanseri ameliyatları kalın bağırsağın diğer bölgelerindeki kanserlere uygulanan ameliyatlara göre daha fazla zorluk arz etmektedir. Rektum kanseri ameliyatların yapıldığı pelvis bölgesi, robotik cerrahinin avantajlarını daha fazla sunduğu bir bölgedir. Özellikle makata yakın yerleşim gösteren rektum kanserlerinde, bazen makatın iptali söz konusu olabilmektedir. Robotik cerrahinin sunmuş olduğu avantajlar sayesinde rektumun çıkarılması sonrasında kalın bağırsağın makata bağlantısı sağlanabilmektedir. Daha Fazla bilgi için tıkla!

Rektum Kanserinin Robotik Yöntemle Tedavisi

Kalın bağırsak kanserlerinin en sık yerleşim gösterdiği yer makata yakın kısmı olan rektumdur. Rektum kanserlerinin tedavisi kolon kanserlerinden farklılık arz etmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birincisi rektumun makata yakın olması, ikincisi rektumun pelvis dediğimiz dar bir anatomik bölgede yerleşim göstermesidir. Rektum kanserinin cerrahi tedavisini uygulayacak hekimin iki önemli hedefi olmalıdır. Bunlardan ilki rektumu kanserin yayılma ihtimali olan etrafındaki lenf nodlarını ile birlikte çıkarması yani geride tümör bırakmamasıdır. İkinci hedefi ise makata yakın rektumu çıkardıktan sonra hastanın bağırsağını dışarıya almadan, bağırsağı makata bağlayarak büyük abdestini normal yollarla yapabilmesidir.

Daha fazla bilgi için Tıklayın!

kalın bağırsak (kolon) anatomisi kolorectal cancer treatment
Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli Rektum Kanserinin Robotik Yöntemle Tedavisi En İyi Obezite Cerrahı İzmir - Ankara
Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli Rektum Kanserinin Robotik Yöntemle Tedavisi En İyi Obezite Cerrahı İzmir - Ankara

Robot, insanlar tarafından önceden programlanmış spesifik görevleri yerine getiren aletlerdir. Cerrahi robot ise tamamen cerrah tarafından kontrol edilen ve uygulanacak cerrahi işlemin performansını arttırmaya yarayan tıbbi cihazdır. İlk bilgisayar destekli cerrahi alet baş, ayak ya da ses ile kontrol edilebilen laparoskopik kamera sistemleridir. Ancak robotik cerrahideki asıl ilerleme bilek kontrollü, ergonomik ve titremeyi azaltıcı el aletleri ile 3-boyutlu görüntü sağlayan kamera sistemleri sayesinde elde edilmiştir. Robot’un sahip olduğu çift başlıklı kamera teknolojisi üç boyutlu steroskopik bakış ile derinlik hissindeki farklılıklara daha kolay adapte olma imkânı tanımaktadır. Böylece video-el-göz koordinasyonu daha iyi gelişmektedir. Günümüz için robotik cerrahi laparoskopik cerrahinin gelişmesini sağlayan teknolojinin en üst noktasıdır.

Robotik teknolojinin sağladığı 3 boyutlu ve derinlik hissinde azalma sağlayan kamera sistemi, el hareketlerinin farklı eksenlerde yüksek düzeyde hareket kabiliyetlerinin olması şüphesiz rektum kanseri tedavisinde robotik cerrahiyi bir adım öne getirmektedir. Robotik cerrahinin rektum kanserleri üzerindeki hem onkolojik hem de fonksiyonel sonuçlarına baktığımızda da son derece önemli bilimsel verilere sahibiz. Rektumun yerleşim gösterdiği pelvis bölgesi hem seksüel hem de ürolojik açıdan ciddi bir sinir ağına sahiptir. Robotik yöntem ile cerrahi planların hassas bir şekilde ayrıştırılması ve yukarıdaki yapıların uygulanan cerrahi işlem sırasında zarar görmemesi sayesinde hastaların seksüel ve ürololojik fonksiyonların korunmasını sağlanmaktadır. Sonuç itibari ile rektum kanserinin robotik yöntemle cerrahi tedavisi sayesinde hasta eskiden olduğu gibi normal hayatını sürdürmesi mümkün olabilmektedir.

bottom of page