top of page

Robotik Cerrahi Nedir?

robotik-cerrahi-nedir

Robotik Cerrahi Nedir?

Robot, insanlar tarafından önceden programlanmış spesifik görevleri yerine getiren aletlerdir. Cerrahi robot ise tamamen cerrah tarafından kontrol edilen ve uygulanacak cerrahi işlemin performansını arttırmaya yarayan tıbbi cihazdır. İlk bilgisayar destekli cerrahi alet baş, ayak ya da ses ile kontrol edilebilen laparoskopik kamera sistemleridir. Ancak robotik cerrahideki asıl ilerleme bilek kontrollü, ergonomik ve tremor azaltıcı el aletleri ile 3-boyutlu görüntü sağlayan kamera sistemleri sayesinde elde edilmiştir. Robot’un sahip olduğu çift başlıklı kamera teknolojisi üç boyutlu steroskopik bakış ile derinlik hissindeki farklılıklara daha kolay adapte olma imkanı tanımaktadır. Böylece video-el-göz koordinasyonu daha iyi gelişmektedir. Günümüz için robotik cerrahi laparoskopik cerrahinin gelişmesini sağlayan teknolojinin gelinmiş en üst noktasıdır.

Robotik Cerrahi Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Robotik Cerrahi Ameliyatı Nasıl Yapılır

Robotik Cerrahi Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Robotik cerrahi ameliyatları genel anestezi altında uygulanmaktadır. Robotik kolların steril örtülerle örtülmesini takiben, hastanın karnı CO2 gazı ile şişirilir. Karın içerisine 3-boyutlu robotik kamera ve robotik portlar yerleştirilir. Docking işlemi, yani robotik kolları taşıyan kısmın ameliyat masasına konumlandırılması sonrası, uygulanacak cerrahi işleme göre farklı robotik enstrumanlar karın içerisine ilerletilir. Tüm aşamalardan sonra cerrah konsol’a geçer, 3-boyutlu görüntü eşliğinde robotik kolları bilgisayar destekli olarak çalıştırarak, ameliyatın tüm aşamalarını buradan yürütür. Ameliyatın tamamlanmasının ardından robotik kollar ayrılır ve cihaz uzaklaştırılır.

Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir

Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Robotik cerrahide kullanılan kamera üç boyutlu olup, yüksek görüntü kalitesine sahiptir. Kamera cerrahın kontrolünde olduğu için derin ve dar bölgelerdeki anatomik yapılara dair 12 kat’a kadar büyültülmüş, net görüntüler elde edilmektedir. Robotik cerrahide kullanılan aletler insan bileğinin hareket kabiliyetinin çok ilerisinde bükülebildiği gibi 540 dereceye kadar dönebilmektedir. Bu sayede vücudun birçok noktasına (özellikle dar ve küçük alanlarda) ulaşıp, kritik cerrahi müdahalelerde kesme, tutma, dikiş atma gibi önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Cerrahın eli fizyolojik olarak az veya çok titreyebilmekte, bu özellikle ameliyatın ileri aşamalarında kendini gösterebilmektedir. Ancak robotik cerrahide kullanılan kolların hassas hareket kabiliyeti, bu titremeyi ortadan kaldırmaktadır. Robotik cerrahide cerrah ameliyatı oturur vaziyette, konsoldan yönetmektedir. Bu sırada fiziksel yorgunluğa bağlı stres azalırken, cerrahın konsantrasyonu da tüm ameliyat süresince yüksek kalmaktadır.


Sonuç olarak robotik sistem cerrahlara daha etkin ve daha güvenli ameliyat yapabilmeyi sağlarken, ameliyata bağlı kan kayıpları azalmakta, işlem sonrası normal yaşantıya dönüş daha hızlı olmaktadır.

Robotik Yöntemle Yapılan Ameliyatlar Açık Ameliyatlar Kadar Güvenli Midir?

Robotik Yöntemle Yapılan Ameliyatlar Açık Ameliyatlar Kadar Güvenli Midir

Robotik Yöntemle Yapılan Ameliyatlar Açık Ameliyatlar Kadar Güvenli Midir?

Günümüze değin tüm dünyada 4 milyondan fazla insan robotik yöntemle başarılı bir şekilde ameliyat edilmişlerdir. Rakamsal verilerin bize sunduğu göstergeler bu yöntemin yıllar içerisinde hızla artıyor olmasıdır. Artık robotik cerrahi endüstriyel bir pazarlamadan ziyade, tıbbi üstünlükleri bilimsel kanıta dayalı ortaya konulan bir yöntemdir. Robotik cerrahi için güvenlik hususunda, kullanılan tıbbi cihaz değil, kullanıcı yani robotik cerrah daha önem arz etmektedir. Robotik cerrahinin cerraha sunmuş olduğu yüksek teknolojik imkanlar cerrahın konforunu sağlarken, karşı taraftan cerraha birçok robotik ekipmanı uyumlu bir şekilde kullanma zorunluğu da getirmektedir. Sonuçta ameliyatı robot değil, açık ve laparoskopik cerrahi tecrübeleri ışığında robotik cerrahiyi benimseyen ve bunu başarıyla uygulayan robotik cerrah yapmaktadır.

Obezite için Robotik Cerrahi

Obezite Tedavisinde Robotik Cerrahi

Obezite Cerrahisi

1997 yılında ilk kez Brüksel’de Dr. Cadiere ve arkadaşlarının uyguladıkları ilk safra kesesi ameliyatı sonrası, da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi cerrahi alanında bir çığır açmıştır. 1999 yılında yine aynı ekip tarafından ilk robotik obezite ameliyatının uygulanmasından sonra, sleeve gastrektomi, gastrik bypass, duodenal switch gibi standart  laparoskopik obezite cerrahisi , robotik yöntemlerle tüm dünyada yapılmaya başlanmıştır.

Bu ameliyatlar arasında özellikle robotik gastrik bypass yöntemi, robotik cerrahinin daha yoğun uğraş alanıdır. Ayrıca revizyonel dediğimiz ilk obezite ameliyatının yanlış yapıldığı ya da yetersiz kaldığı hastalarda, ikinci düzeltici obezite ameliyatları da robotik yöntemlerle yapılır hale gelmiştir.

bottom of page