top of page

Robotik Sindirim Sistemi Cerrahisi

Abdulkadir Bedirli neşter ve makas ile birlikte ameliyat İzmir - Ankara

Robotik Sindirim Sistemi Cerrahisi

Sindirim sistemi ağızdan başlayıp anüs ile sonlanan, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ile karaciğer, pankreas ve safra kesesini içeren bir sistemdir. Sindirim sisteminde yer alan bu organların iyi ve kötü huylu hastalıklarının cerrahi tedavisine de sindirim sistemi cerrahisi denilmektedir.  Sindirim sistemi cerrahisi, çeşitli nedenlerle gerekli olabilir. Örneğin, reflü hastalığı, mide kanseri, ülser, polip, divertikül veya Crohn hastalığı gibi kronik sindirim sistemi hastalıkları, obezite veya tip 2 diyabet gibi metabolik hastalıklar ile travma sonucu oluşan yaralanmalar.

Ameliyat seçeneği, hastanın durumuna ve cerrahi işlem türüne göre değişebilir. Örneğin, mide kanseri için bir cerrahi seçenek olarak, mide rezeksiyonu (kısmi veya tam) veya gastrektomi (mide çıkarılması) gibi cerrahi işlemler yapılabilir. Obezite için bir cerrahi seçenek olarak, sleeve gastrektomi, Roux-en-Y gastrik bypass veya bilio-pankreatik diversiyon cerrahisi gibi cerrahi işlemler yapılabilir.

Sindirim sistemi cerrahisi, önemli bir iyileşme veya hayat kalitesi artışı sağlayabilir, ancak her cerrahi işlem gibi riskleri de içerebilir. Örneğin, kanama, enfeksiyon, tromboemboli, anestezi komplikasyonları gibi genel cerrahi komplikasyonlar, sindirim sistemi cerrahisi için özellikle geçici veya kalıcı sindirim bozuklukları, malabsorbsiyon veya diyare gibi sindirim sistemi komplikasyonları olabilir. Bu nedenle, sindirim sistemi cerrahisi için seçilen hastalar, cerrahi işlem ve riskler hakkında bilgilendirilmeli ve cerrahi işlem öncesi ve sonrası düzenli olarak takip edilmelidir.

Laparoskopik cerrahide artan tecrübe ve teknolojik ilerlemeler sayesinde günümüzde pek çok sindirim sistemi ameliyatı kapalı yöntemlerle başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Laparoskopik cerrahinin günümüz için en ileri teknolojik gelişmesi olan robotik cerrahisi sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarında daha az kanama, daha hızlı iyileşme gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. 

bottom of page