top of page

Robotic Revizyonel Obezite Cerrahisi

robotik revizyonel cerrahi nedir? Prof.Dr.Abdulkadir Bedirli İzmir - Ankara

Robotik Revizyonel Obezite Cerrahisi

Obezite ameliyatları başta Amerika’da olmak üzere tüm dünyada son yarım yüzyılda artan sıklıkla uygulanmaktadır. Obezite ameliyatlarına olan talep, bu ameliyatlardan sonra revizyon yani düzeltme ameliyatlarında artışlara neden olmuştur. Obezite cerrahisinin başlangıç yıllarında revizyon gereksinimi %90 civarında iken, günümüzde bu oran %2-5 arasında değişmektedir. Ancak obezite cerrahisi geçiren hasta sayısının giderek çok yüksek rakamlara ulaşması, fazla sayıda hastanın da revizyon işlemlerine gereksinimine neden olmaktadır.

Neden Revizyon Cerrahisi Yapılır?

Obezite cerrahisi geçiren bir hastada revizyon, kilo ile ilgili veya komplikasyonlar için gerekebilir. Obezite cerrahisi sonrası iki farklı kilo sorunu yaşanır; bunlardan ilki o hasta için uygulanan cerrahi işleme göre hedeflenen kilo vermedeki başarısızlık, diğeri hedeflenen kilodan çok fazla kilo verme durumudur. Bunun dışında obezite cerrahisine bağlı aşağıdaki komplikasyonlarda revizyon gerekebilir. Bu komplikasyonlar; gastrik bypass sonrası marjinal ülser veya fistül, gastrik bant veya sleeve gastrektomi sonrası kalıcı tekrarlayan kusmalar, duodenal switch sonrası protein malnütrisyonu ve sleeve gastrektomi sonrası ağır reflü hastalığı. Hastalara revizyon cerrahisi öncesi kan çalışması, radyolojik tetkikler ve endoskopi uygulanmalıdır. Ayrıca ameliyat öncesi vitamin veya besin eksiklikleri için tedavi gerekebilir.

Gastric Bypass - Gastric Band - Gastric Sleeve-İzmir-Ankara

Düzeltme Ne Kadar Güvenli?

Düzeltme ameliyatları ilk kilo kaybı ameliyatlarından daha kompleks işlemlerdir. Cerrah deneyimi revizyonel hasta sonuçlarını etkileyen önemli bir faktördür. Aşırı kilo kaybı için gerçekleştirilen bu ameliyatlar en yüksek riske sahip iken, yetersiz kilo kaybı için gerçekleştirilen revizyonlar daha az risk taşımaktadır. Revizyonel cerrahi için robotik teknoloji kullanımı cerraha uygulayacağı kompleks prosedürü kolaylaştırmada yardımcıdır. Son zamanlarda yayınlanan robotik revizyonlara ait hasta sonuçları dikkat çekicidir.

bottom of page