top of page

Metabolik Cerrahi

Metabolik Cerrahi

Obezite ameliyatları sonrasında kilo kaybı ile tip 2 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi (lipid bozukluğu) gibi metabolik sorunların iyileşmesi metabolik cerrahiyi gündeme getirmiştir. İlk kez 1995 yılında Pories, Roux-en-Y Gastrik Bypass cerrahisi sonrası 24 saat içerisinde hastaların kan şekeri düzeylerinde anlamlı azalma tespit etmiştir. İnce barsak sistemi hem sinir uyarıları bakımından hem de içerdiği barsak hormonları bakımından oldukça zengindir. Gıdaların alınması ile mide, barsak ve beyin arasında hem sinirsel hem de hormonal anlamda ciddi bir network ile uyum sağlanır. Hastalara uygulanan tüm metabolik/bariatrik cerrahi girişimler bu regülasyon mekanizmaları üzerinden etkili olurlar. Günümüzde başta tip 2 diyabet olmak üzere, hipertansiyon ve hiperlipidemi nedeniyle metabolik cerrahi artık tüm dünyada kabul gören bir görüştür.

bottom of page