top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıProf.Dr. Abdulkadir Bedirli

OBEZİTENİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE TÜP MİDE Mİ? GASTRİK BYPASS MI?

Güncelleme tarihi: 10 Ara 2023

Obezite tedavisinde uygulanan cerrahi yaklaşımlardan herhangi birisi için tek başına, tüm morbid obez hastalara uygundur demek doğru değildir. Uygulanacak ameliyatlar hastaya göre değişiklik arz etmektedir.


Burada göz önüne alınan faktörler kişinin VKİ, yeme alışkanlıkları, yaşı, metabolik durumu, obeziteye bağlı hastalıklar (kardiovasküler hastalıklar, diabet, hiperlipidemi, eklem hastalığı, uyku apnesi, infertilite), mevcut diğer sağlık problemleri, hatta kişinin ne kadar kilo verme isteğidir.


Morbid obezitenin cerrahi tedavisinde günümüzde tüp mide ameliyatı ve Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatı en sık uygulanan ameliyatlardır. Peki morbid obez hastalarda tüp mide mi, Roux-en-Y gastrik bypass mı, hangisini tercih etmeliyiz? Bu sorunun yanıtına geçmeden önce her iki cerrahinin birbirlerine olan avantaj ve dezavantajlarını belirlemek gerekir.

Tüp mide ameliyatı ile Roux-en-Y gastrik bypass arasındaki farklar

  • Tüp mide ameliyatı Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatına kıyasla cerrah için daha kolay bir işlemdir.

  • Komplikasyon oranları birbirine benzerdir.

  • Her iki ameliyat sonrası multi-vitamin ve mineral preparatlarına ihtiyaç vardır. Tüp mide için özellikle folik asit, B12, bakır ve kalsiyum, Roux-en-Y gastrik bypass için Vitamin D, kalsiyum ve demir replasmanları önemlidir.

  • Özellikle şeker tüketimi fazla olan morbid obez hastalarda uygulanacak olan tüp mide ameliyatı sonrası yeniden kilo alma sorunu sık görülmektedir.

  • VKİ >50 üzerinde olan süperobez hastalarda tüp mide yerine Roux-en-Y gastrik bypass veya duodenal switch ameliyatı tercih edilmelidir.

  • İnflamatuar bağırsak hastalıkları olan hastalarda Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatı uygulanmamalıdır.Yukarıdaki bilimsel veriler ışığında sadece kısıtlama etkisi olan tüp mide ameliyatı ile hem daha fazla kısıtlama hem de emilim azaltıcı etkiye sahip Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatının endikasyonları istisnai durumlar dışında benzerdir.


Morbid obezite için ameliyat olma kararı önemli bir aşama iken, uygulanacak cerrahi ve onun tekniği çok daha önem arz etmektedir. Bilimsel çalışmalara baktığımızda tüp mide ameliyatının kilo verme, obeziteye bağlı hastalıklarda düzelme gibi hususlardaki kısa dönem başarısının Roux-en-Y gastrik bypass cerrahisi’ne yakın olduğu yönündedir.


Ancak uzun dönemde yani obezite ameliyatından 10 yıl, 20 yıl sonraki sonuçları hakkında tüp mide ameliyatı ile ilgili Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatı kadar kesin konuşamıyoruz. Literatüre bakıldığında her cerrahın tercih ettiği ameliyat hakkında duymak istediği sonuçları karşılayabilecek çalışmalara ulaşabiliriz.


Ancak doğru olan kanıt değeri yüksek bilimsel çalışmaları incelemek, özellikle bu cerrahinin yoğun yapıldığı Amerika’da yayınlanan kılavuzları (Guidelines) değerlendirmek ve o verilerle cerrahın kendi tecrübelerini birleştirmesidir. Tüp mide ameliyatı sonrası yeniden kilo alma sorunları neticesinde revizyonel cerrahi gereksinimi olan hastaları göz önüne aldığımızda cerrahi seçimin önemi daha da artmaktadır.


Obezite cerrahisi için yoğun bir şekilde uygulanan mide bandı uygulamasının günümüzde yok denecek kadar az uygulanması, tüp mide konusunda da uzun dönemde bizleri nelerin beklediği konusunda soru işaretleri uyandırması doğaldır.


OBEZİTENİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE TÜP MİDE Mİ? GASTRİK BYPASS MI?

Obezite cerrahisin 60 yıllık geçmişine baktığımızda pek çok cerrahi işlemin sunulduğunu, geliştirildiğini ve adapte edildiğini, bununla birlikte yine pek çok cerrahi işlemin kabul edilemez komplikasyonları neticesinde terk edildiğini görmekteyiz.


Bu cerrahiler arasında sadece Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatı dayanıklı, etkin ve güvenli özellikleri sayesinde tek başına kendini göstermiştir. Robotik cerrahi sayesinde Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatının en zor aşaması olan mide-bağırsak ağızlaştırma işleminin daha kolay yapılması, robotik tecrübeye sahip cerrahlar tarafından bu ameliyatın robotik yöntemle daha yoğun yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bizim serimizdeki morbid obez hasta grubunun da büyük bir kısmını robotik yöntemle Roux-en-Y gastrik bypass cerrahisi uyguladığımız hastalar oluşturmaktadır.


Sonuç olarak tüm dünyada altın standart olarak tanımlanan Roux-en-Y gastrik bypass cerrahisi, bu alanda laparoskopik ve/veya robotik tecrübeye sahip cerrahlar tarafından uygulandığında morbid obez hastalar için tüp mide ameliyatına göre daha iyi bir seçenektir.

Sizin Tercihiniz Hangi Yöntem Olurdu?

  • TÜP MİDE

  • GASTRİK BYPASS166 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör